Wednesday, February 10, 2010

Sveriges radio: P1-morgon - Kritik mot klimatpanel

Efter de senaste månadernas avslöjanden om att FN:s klimatpanel IPCC har kommit med felaktiga påstånden växer nu kraven på åtgärder mot klimatpanelen. Det handlar bland annat om ett påstående från IPCC om att Himalayas glaciärer skulle smälta redan till 2035, och att en del forskare skulle ha velat hindra forskare med andra åsikter från att bli publicerade. Reportage av Sven Börjesson. Interview med Hans von Storch, och samtal med Anders Omstedt, klimatforskare och professor i Oceanografi vid Göteborgs Universitet och Michael Tjernström, professor vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=2198936
Onsdag 10 februari 2010 05:00

Ordföanden i FNs klimatpanel Rajendra Pachauri har blivit en belastning, Han skadar IPCC:s förtroende och därför måste han avgå, det menar professor Hans von Storch , Klimatforskare vid Universitetet i Hamburg och även hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

- English quote -
Dels handlar det om dr Pachuaris dubbla roller, att han samtidigt med ordförandeskapet har varit rådgivare åt storföretag, men också om hans sätt att leda IPCC.
Säger Von Storch
Strategin att bagatellisera de senaste månadernas händelse som climategate, och de felaktiga uppgifterna i senaste rapporten som att Himalayas glaciärer smälter till 2035 har skadat IPCC förtroende.

- English quote -
FN:s klimatpanel har varit en ikon, Media har exempelvis tagit IPCCs slutsatser för givna, och de kritiska rösterna har varit sällsynta, men så är det inte längre. Inte minst i tysk och brittisk media har de kritiska artiklarna blivit betydligt fler. De senaste månadernas avslöjanden har gjort det tillåtet att ifrågasätta FN:s klimatpanel.
Menar von Storch

- English quote -

Climategate där 1000 tals mail ger en bild av diskutabla forskningsmetoder och försök till att tysta forskare med andra åsikter måste utredas, likaså misstankarna att företag och miljöorganisationer kan ha inflytande på
IPCC arbete. Glaciäruppgiften var exempelvis hämtat från en miljöorganisation. Därför borde det tillsätta en oberoende grupp som granskar de senaste händelserna, säger von Storch

- English quote -

Hans von Storch är ingen kritiker av IPCC slutsatser tvärtom , han menar att klimatförändringarna är ett allvarlig problem, och att FN:s klimatpanel behövs

- English quote -

Många av mina kollegor menar att misstag och fel i klimatpanelens arbete inte ska diskuteras offentligt, att det bara gynnar de som är kritiska, Att det gäller att presentera forskningsresultat så att resultaten så tydligt som möjligt stöder de politiska ambitionerna att minska utsläppen av växthusgaser, men säger professor Hans von Storch, vetenskapens uppgift är ta fram och presentera fakta så korrekt som möjligt, inget annat.

3 comments:

Tobias W said...

Mr. von Storch: I just visited the leading "skeptic-organisations" blogg in Sweden and they were very happy of your professional conduct and the message that you brought about scientists conducting science and letting politicians work out the policies (Obviously not of your conclusions, but you can't have everything right:-). Some of them were not very "impressed" with your letter to Nature not so long ago, but thought that this had proven you to be all about the science.

I don't know if you care what they think, but still you seem to have made a great impact on the skeptic "community" in my country. That is allways something, right?

Unknown said...

I was surprised how clearly two mainstream Swedish climate scientists called for a reform of the IPCC.

Nevertheless, I believe that a blog entry in Swedish limits drastically the number of potential readers...

Hans von Storch said...

Björn, ich finde, das demonstriert nur, was für ein Privileg es ist, mehrere Sprachen zu verstehen. :-)
Hans